Rajasthan Pradesh Koli Samaj Officers Society
Contact Us

Mr. C. M. Mahawar
( President )
9413396558
rpksosociety@gmail.com
10- B scheme, Triveni Nagar
Jaipur-302015(Raj.)

Mr. Johari Lal Lawas Mr. Mithlesh Bekadia
( General Secretary ) ( Treasurer )
9829180286 9414321357
H. No. 1862/29
Dhan Nadi Road
Bhajanganj, Ajmer(Raj.)
52/162, Vashishtha Marg,
Shipra Path, Masarover
Jaipur-302020(Raj.)